Nee, DE IJSKOERIER verkoopt uitsluitend ijsblokjes, schaafijs, ijsblokken en ijssculpturen.