Nee, DE IJSKOERIER repareert en verkoopt geen ijsblokjesmachines.